window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'personalization_storage': 'denied', 'security_storage': 'denied', 'personalization': 'denied', 'functionality_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('config', 'G-5ZZTBWTG4V');
top of page
Dyfosit-sykkylven-stål-logo-2023-sorentio-LYS.png

Dyfosit® - reflects your movements er et registrert merkevare fra Sykkylven Stål AS. 

Dyfosit® Reflects your movements ble registrert som varemerke i 2019, men historien begynte mange tiår før Sykkylven Stål, som vi kjenner det i dag, fikk sitt navn.

Bak brandet ligger det over 60 års erfaring med utvikling og produksjon av funksjoner og komponenter til den nærliggende møbelklyngen, der vi primært har produsert etter kundens kravspesifikasjon. Sjansene for at nettopp du har sittet i en stol med komponenter eller funksjoner fra Sykkylven Stål er stor.

Da finanskrisen rammet verden i 2007-2008 mistet vi store deler av omsetningen over natten som følger av utkontrakteringer, utflagginger og nedskjæringer i klyngen. For å overleve var vi avhengige av omstilling. Det var aldri et alternativ å slukke lyset og låse dørene for godt. Ledelsen tok fatt på en omfattende omstilling, og det var klart; vi måtte bort fra spesialprodukter og over på standardiserte løsninger med muligheter for å gjennomføre kundetilpasninger.

Produktutviklingsavdelingen har, sammen med marked, de siste årene jobbet på spreng for å fange opp markedsbehovene og tilvirke kommersielle løsninger som ikke finnes på markedet og som andre ikke har evnet å tilvirke, løsninger som er etterspurte, og som ivaretar alle leddene i verdikjeden. Designere skal kunne ha større spillerom for kreativiteten og sluttkunden skal kunne nyte møblet lengre. Denne innovative driven og kompetansen er det som har skapt og fortsetter å skape de beste løsningene og funksjonssystemene. Denne driven er Dyfosit®.


Dyfosit® er komfort, Dyfosit® er designfrihet, Dyfosit® er kvalitet.

Dyfosit® Reflects your movements.

bottom of page